MDVZ 2023

Organizačný a vedecký výbor

ORGANIZAČNÝ  VÝBOR


prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.
doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH
Ing. Stanislav Kuka PhD.
Mgr. Eva Malobická, PhD.
Mgr. Martin Novák, PhD.
Mgr. Miroslava Sovičová PhD.
Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
Mgr. Mária Tatarková, PhD.
PhDr. Marta Tkáčová, PhD.
Mgr. Romana Ulbrichtová, PhD.
MUDr. Peter Vyšehradský
PhDr. Dominika Čecho 

VEDECKÝ VÝBOR

 

prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
prof. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH
prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.
MUDr. Mgr.Tatiana Červeňová, MPH, MHA
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
prof. MUDr. Vladimír Janout, CSc.
doc. MUDr. Jana Janoutová, PhD.
prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
prof. PhDr. Marek Majdan, MSc., PhD.
PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
doc. MUDr. Marie Nakládalová, PhD.
doc. MUDr. Oto Osina, PhD.
doc. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc., univer. prof.
prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
prof. MUDr. Jozef Šuvada, PhD., MPH, MBA
MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK
Malá Hora 11149/4B, 036 01 Martin
tel.:  043/2633604; 043/2633630
e-mail: mdvz@jfmed.uniba.sk

Copyright © 2023. JLF UK Martin

Návrat hore