MDVZ 2023

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Ústav verejného zdravotníctva
Slovenská lekárska komora
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Martin
v spolupráci s HOSPICE, občianske združenie
vás pozývajú na

XII. Martinský deň verejného zdravotníctva

konferenciu s medzinárodnou účasťou 
pod záštitou

dekanky JLF UK prof. MUDr. Andrey Čalkovskej, DrSc.
hlavného hygienika PhDr. RNDr. MUDr. Jána Mikasa, PhD., MPH
a primátora mesta Martin prof. MUDr. Jána Danka, CSc.

DÁTUM A MIESTO KONANIA konferencie

23. marca 2023

Edukačné centrum JLF UK, Malá Hora 11149/4B, 036 01 Martin

Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.

konferenciu podporili

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT KONFERENCIE

Ústav verejného zdravotníctva JLF UK
Malá Hora 11149/4B, 036 01 Martin
tel.:  043/2633604 | 043/2633630
e-mail: mdvz@jfmed.uniba.sk

Copyright © 2023. JLF UK Martin

Návrat hore